Uslovi i Prava

USLOVI KORIŠĆENJA BEŽIČNOG INTERNETA ZA PRIPEJD KORISNIKE !!!

 

1.Punoletno lice tj. Korisnik nije u obavezi da dostavi svoje lične podatke
kako bi pristupio našoj mreži.

2.Korisnik ako želi da ima popisan ugovor o korišćenju nažih usluga
dužan je da dodje u predstavništvo naše firme dobiće odštampan primerak ovog ugovora
a za dobijanje ovog ugovora popuniće podatke sto u ugovoru stoji,a to je :

-Ime
-Prezime
-Mesto Instalirane opreme
-broj mobilnog telefona
-mejl adresu (ako nema dobiće besplatno na korišćenje u vremenu dok je naš korisnik usluga,primer korisnik@pnw.rs)

Za uzvrat od nas dobija besplatno :
-SMS servisno obaveštenje,
-mejl obavestenje o isteku uplate svog paketa u vremenskom periodu od 7 dana do isteka usluga .
-Tehničku podršku 24/7
3.Podatke koje je korisnik nama dostavio kojim slučajem,ne dajemo trećem licu na uvid,osim ako sudskim putem nije zatraženo,
a ako se to desi,obavestićemo korisnika o tome putem mejla ili mobilnog telefona ako je dostavio.

4.Korisnik koji dostavi podatke svojom željom,nismo u obavezi da dajemo pisanu kopiju ovog ugovroa o korišćenju,
već sam na korisničkom panelu može to odštampati i čuvati sasmostalno,a može i u sedištu firme doći da overi ako mu je to potrebno.

5.Korisnik u svakom trenutku može prestati da koristi naše usluge baz najave .

6.korisnik koji montira samostano opremu i čiji je vlasnik,u slučaju da servisi ne funkcionišu kvalitetnomože uložiti prigovor putem
naših kontakta,a to je mejl,ili putem telefona,stim sto od nas može dobiti besplatan savet kako da svoju opremu
podesi,ako nije u mogućnosti da to samostalno ili sa trećim licem to podesi,možemo mu izaći u susret dolaskom prvi put besplatno.

7.U slučaju da korisnik iz nekog nama neznanog razloga orpemu razdesi,dolazak drugi put se naplaćuje po ceni koja mu se pismenim
(mejlom) ili saopšti usmenim putem telefona,o dogovorenoj nahnadi koju serviser za svoje usluge potražuje.

8.Korisnik mora imati minimalno poznavanje rada na nekom operativnom sistemu,
kako nebi došlo do problema korišćenja naših servisa.

9.Korisnik koji nema otvoren nalog ,
putem kontakta mejlom ili telefonom dobija korisničko ime i lozinku za priistupanje našoj mreži.
Po prvom logovnju kalendarski nalog počinje da teče.

10.Korisnik koji je imao nalog kod nas ,a nije koristio duže od tri meseca,nalog mu se iz baze podataka automatski briše
bez ikakve mogućnosti vraćanja istog,pa je u obavezi da zatraži nov nalog za otvaranje bez ikakve nadohnade .
To može učiniti ne limitiranim broj puta.

11.Otvaranjem naloga korisnik dobija korisničko ime i lozinku ali servisi ka korisniku ne funkcioniše dok se uplata ne pojavi
na jedan od naših žiro računa,a nadamo se ne vise od 1 dan,sem ako nije popodne u petak kasno uplaćemo,i banka,menjačnica,pošta
nije zavela i prosledila na naš žiro račun,što se iz iskustva proteklih godina zna da će uplata se pojaviti prvim radnim danom,
ali pod uslovom da je pravilno popunjena uplatnica od strane korisnika.

12.Način popunjavanja uplatnice je primerom pokazan na nažoj web stranici,ukoliko ima nejasnoće korisnik može dobiti pomoć
putem mejla ili mobilnog telefona za kontakt.

,
NAŠE OBAVEZE KRAJNJEM KORISNIKU PRIPEJD USLUGA !!!

1.Dužni smo da servis za koji je korisnik platio dostavimo u kalendarskom mesecu procentualno i to :
-fizičkim licima 90%
-pravnim licima 95%
razlika procentualna koja se ne isporuči korisniku,dužni smo nadohnaditi ali na sledećoj uplati.

PRIMER :
fizičkom licu je u toku meseca naš servis isporučen 70%
sledećom uplatom 20% nadohnadjujemo uredno,što će biti prikazano u korisničkom panelu.

2.U slučaju nestanka struje,obezbedili smo rezervna napajanja naših baznih stanica ,
u trajanju od 180 minuta +- 20 procenata vremena,
za to vreme smatramo da bilo koji kvar od strane EPS je sasvim dovoljan period,
da pokrije vreme do ponovnog uspostaljanja električne nenergije ka nama .

3.U slučaju vremenskih nepogoda,može se desiti ako su baš uslovi van standardni za naše podneblje,ugasimo za to vreme
Baznu stanicu,kako bi se zaštitili od eventualnog pregorevanja,usled velikih pražnjenja u Atmosveri.

4.U slučaju da se nepredvidjeo desi da Bazna stanica stane ili otkaže,dali je to od vremenskih ili drugih prilika ili nepogoda,
dužni smo da u roku od 24h vratimo servise funkcionalnim,u slučaju nemogućnosti,izgubljeno vreme korisniku nadohnadjujemo .

5.Ako korisnik nema osnovno znanje rada na računaru,ne odgovaramo za servise upućene korisniku .

6.Korisnik mora da svesno i odgovorno koristi Internes servise,u slučaju da prekrši nedoličnim ponašanjem,
možemo mu uskartiti dalje snabdevanje naših servisa čak i bez opomene ukoliko smatramo da ugrožava
zakon,ili ugrožava našu mrežu.
NEDOLIČNO PONAŽANJE UKLJUČUJE SLEDEĆE :

-spamovanje
-plasiranje virusa na mreži
-pretnja ili vredjanje osobe,pisanim putem,ili nekim od uslužnih programaili servisa za komukiciju,viber,skjap,društvene mreže…
-distribuiranje nedozvoljenih sadržaja i sve ono što se kosi sa Zakonom Propisanim u Srbiji
-ometanje namernim ili ne namernim putem naše mreže.

7.Korišćenje servisa i pristupa internetu korisnik,ima svoju privatnost,jer nikakvim putem korisnika ne ugrožavamo
bilo kakvim nadgledanjem posećivanjem web stranicama,niti nadgledanja komunikacije korisnika sa trećim licem.

8.Ukoliko SUD ili MUP zatraži putem IP adrese koje u tačnom vremenskom periodu namerno ili nenamerno prekršilo zakon
a radi se o našem korisniku internet usluga
dostavićemo sve moguće vrste pomoći nadležnim organima da počinioca nadju,
ali mi ne odgovaramo za postupke lica koja svesno povrede prava ovih uslova.

9.Neodgovaramo za sledeće situacije nastale pristupanjem javnoj mreži od strane korisnika:
-gubljenje podataka sa računara,
-poverljivi podaci sa kornikovog računara ako budu procureli na javnoj mreži,
-iskakanje neprimernih sadržaja
-bilo kakav sadržaj koje korisnik namerno ili nenamerno bude video,pročitao,ili čuo,
utiče na njegovo raspoloženje ili zdravlje ne odgovaramo .
-korisnik koji je bilo kako prevaren ,materijalno ili bilo koji drugi vid prevare ka njemu učuinjen
ne snosimo odgovornost.

USLOVI KORIŠĆENJA BEŽIČNOG INTERNETA ZA POSTPEJD KORISNIKE !!!

-Za sada registrovanje korisnika na ugovornoj obavezi nije dostupno !!!


Korisnik koji pristupi našoj mreži saglasan je sa našim uslovima korišćenja Bežičnog Interneta .
U slučaju nastalog problema,ako jedna od strane nije saglasna da se problem ukoliko bude nastao reši nadležan je SUD u Paraćinu .


Direktor Saša Mojsilović