Uplata Interneta

Uplata se vrši isključivo putem banke,ptt …

Žiro Račun na kojima se vrši uplata je

OTP BANKA  325-9500700088199-20

Ne zaboravite upisati POZIV na BROJ , kako nebi bilo problema pri produžavanju naloga.